2014-09-24

Budżet

Plan finansowy PSSE w Gdyni na 2016 r. ustalono na kwotę 4 873 000 zł (wg ustawy budżetowej).