2014-09-22

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PSSE w Gdyni:
 
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (platforma ePUAP).
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:00) do sekretariatu przy ul. Starowiejskiej 50 w Gdyni na następujących nośnikach danych:
 • Płyta CD-R, CD-RW,
 • Płyta DVD-RW
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PSSE w Gdyni:
 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 2
 
1.   Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XLS, ODS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP, RAR
 
2.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
3.   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Elektorniczna Skrzynka Podawcza:

na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl) należy wybrać odpowiedni formularz np. „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w polu adresat należy wpisać nazwę: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, która jest powiązana ze skrzynką: /pssegdynia/SkrytkaESP lub pssegdynia


Linki: