2016-04-11

Jawny Rejestr ZDO w PSSE w Gdyni

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych, sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 50.