2014-09-22

Kierownictwo PSSE w Gdyni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
lek. med. Tomasz Kiliński
tel.:   +48 58 621-67-03  
 
Rzecznik prasowy
Elżbieta Dziubich
tel.:   +48 58 669-92-32

tel. kom.:  +48 607-401-022

 

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
NR TELEFONU
CENTRALA AUTOMATYCZNA
+48 58 620-17-98 
+48 58 621-01-35 
+48 58 620-18-38  
+48 58 620-85-27  
SEKRETARIAT PSSE (parter)
+48 58 620-17-98

faks:  +48 58 620-57-44  
Główny Księgowy
Monika Majek
+48 58 620-55-14  
Główny Specjalista ds. Systemów Jakości
Inspektor Ochrony Danych
Radosław Szczerski
w. 555
Sekcja Administracyjna
Bogusława Kreft
w. 322
Oddział Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Elżbieta Dziubich
w. 306
Sekcja Epidemiologii
Katarzyna Laskowska
w. 326
Sekcja Higieny Komunalnej
Monika Chudek
w. 328
Sekcja Higieny Pracy
Barbara Górna
w. 331
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Anna Jędrzejewska
w. 300
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Małgorzata Krawczak 
w. 321
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
Dorota Komorowska 
w. 302
Sekcja Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia
Małgorzata Kaszuba 
w. 329
Oddział Laboratoryjny
Sławomira Kurek
w. 324
Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej
Agnieszka Boike
w. 315
Sekcja Badań Wody
Anna Staszak
w. 311
Stanowisko Pracy
Radcy Prawnego
Jacek Rakuć 
w. 322
Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki
Bogusława Kreft 
w. 322
Stanowisko Pracy
ds. OC i Ppoż.
Witold Szczepański 
w. 338

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się