2014-09-22

O nas - wprowadzenie


 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia
 
tel.: +48.58 620-17-98
faks: +48.58-620-57-44
 
 
witryna internetowa: www.psse.gdynia.pl
 
Przedmiot działania i kompetencje.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni działa na podstawie Ustawy z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1412)

Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu nadzoru:
nad warunkami środowiska, nad warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny radiacyjnej, warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 
Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych.