2014-09-24

Prawo i prace legislacyjne

PSSE w Gdyni nie opracowuje projektów aktów normatywnych w stosunku, do których istnieje obowiązek ich publikacji na stronach BIP zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o dostępie do informacji publicznej