2014-09-22

Prowadzone rejestry

W PSSE w Gdyni nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji i archiwów.
Prowadzone są wewnętrzne rejestry:
 • rejestr zarządzeń dyrektora,
 • rejestry szkoleń,
 • rejestry pobieranych próbek,
 • rejestry zleceń na wykonywanie badań laboratoryjnych,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr kontroli sanitarnych,
 • rejestr pism przychodzących i wychodzących,
 • rejestr obiektów znajdujących się pod kontrolą,
 • rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • rejestr wydawanych legitymacji służbowych,
 • rejestr wydawanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 • rejestr towarów żywnościowych wycofanych z obrotu,
 • rejestr podmiotów gospodarczych branży żywnościowej objętych nakazem nadzoru PPIS w Gdyni w systemie informatycznym SI OPERATOR,
 • rejestr wywiadów epidemiologicznych,
 • rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestry osób pokąsanych i szczepionych przeciwko wściekliźnie,
 • rejestr nosicieli Salmonella i Shigiella,
 • rejestr zgłoszeń czynników chorobotwórczych,
 • rejestr nosicieli antygenu HBS i przeciwciał HCV,
 • rejestr wydawanych szczepionek,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr skutków chorób zawodowych,
 • rejestr skarg i wniosków oraz interwencji.