2014-09-22

Zamówienia publiczne

W chwili obecnej PSSE w Gdyni nie prowadzi żadnego postępowania związanego z zamówieniami publicznymi.